PENGENALAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Blog ini menyediakan beberapa manual yang terdapat di dalam makmal komputer bagi kegunaan pengguna atau juruteknik untuk melakukan pemasangan perkakasan atau tetapan perisian. selain itu, blog ini bertujuan bagi melengkapkan tugasan yang telah diberikan oleh pensyarah unit Sistem Komputer & Rangkaian (SKoR), Kolej Vokasional Datuk Seri Mohd Zin (KVDSMZ).

RUJUKANSetiap manual yang disediakan di dalam blog ini bukanlah daripada manual yang disediakan sendiri, setiap manual tersebut telah diambil daripada laman web lain. Berikut merupakan rujukan bagi setiap manual yang telah disediakan di dalam blog ini.