PENGENALAN

7:26 pm Mr Admin 0 Comments

Bismillahirrahmanirrahim,

Blog ini menyediakan beberapa manual yang terdapat di dalam makmal komputer bagi kegunaan pengguna atau juruteknik untuk melakukan pemasangan perkakasan atau tetapan perisian. selain itu, blog ini bertujuan bagi melengkapkan tugasan yang telah diberikan oleh pensyarah unit Sistem Komputer & Rangkaian (SKoR), Kolej Vokasional Datuk Seri Mohd Zin (KVDSMZ).

0 comments: